Yenidoğana ve 1 Yaşındaki Bebeklere Göz Kontrolü Şart

Yenidoğana ve 1 yaşındaki bebeklere göz kontrolü şart olduğunu savunan Prof Dr. U. Emrah Altıparmak göz sağlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çocuklarımızın sağlıklı birer birey olarak yetişebilmelerinde göz sağlığının önemi büyük. Görme, çocuğun sağlığı kadar öğrenme kapasitesinin gelişmesine yardımcı oluyor. Öyle ki, beynimize ulaşan bilgilerin yaklaşık yüzde 90’ının görme yoluyla geliyor. Gözler sağlıklı olunca, beyindeki görme merkezlerinin gelişimi de sağlıklı oluyor. O nedenle doğum sonrasından itibaren göz sağlığına dikkat edilmesini belirten Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak, doğum ve ilk bir yaşta oluşabilecek sorunlar hakkında anne babalara önemli bilgiler veriyor.

Acıbadem Ankara Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak

Yenidoğana Göz Kontrolü Yapılmalı

Yenidoğanda kesinlikle göz kontrolü çok önemlidir.

Tüm yeni doğan çocukların doğumdan en kısa süre sonra çocuk hekimi, aile hekimi veya göz hekimi tarafından değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Emrah Altıparmak “Gözde sağlıklı bir kırmızı refle varlığı tespit edilmelidir. Reflenin ne olduğunu şöyle açıklayabiliriz. Bu refle gözün arka duvarını kaplayan retina (ağ) tabakanın yansımasıdır ve görülmesi sağlıklı bir göz için ilk ve önemli ipucudur. Yeni doğan bir bebekte kırmızı reflenin alınamaması gözde katarakt, kornea (saydam) veya retina tabakasında doğuştan var olan bir bozukluk anlamına gelebilir. Bu durumda hastanın bir göz hekimi tarafından mutlaka detaylı olarak değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca prematüre doğanlar, ailede çocukluk çağında katarakt, glokom (göz tansiyonu yüksekliği), retinoblastom öyküsü olanlar, gözde titreme (nistagmus) olanlar ile gecikmiş nörolojik gelişimi bulunan bebekler, göz hekimi tarafından doğumdan sonraki en kısa süre içinde görülmelidir” diyor.

İlk Yaş Kataraktın Tespiti İçin Önemli

İlk yaşın çocukluk çağı kataraktının tespit ve tedavi edilmesi için kritik bir dönem olduğunu söyleyen Altıparmak, bu dönemde başlanacak tedavi ile derin göz tembelliğinin önlenebileceğini söylüyor. Bu yaş grubu bebeklerde gözde sulanmanın sık görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. U. Emrah Altıparmak sözlerine şöyle devam ediyor: “Bunun nedeni genellikle gözyaşı kanallarında doğuştan gelen darlık ve tıkanıklıktır. İlk yaş içinde masaj ile gözyaşı kanal tıkanıklıkları büyük oranda çözümlenebilir ancak yapılmadığı veya geç yapıldığı takdirde cerrahi girişim gerekebilir. Gözde sulanma, ışığa hassasiyet, kornea tabakasında bulanıklık doğuştan gelen glokom bulgusu olabileceğinden üzerinde mutlaka durulmalıdır. Bu yaş grubunda sıkça görülen bir başka bulgu da kapaklara, hatta alına dek uzanabilen damarsal ağ bozulmalarıdır (hemanjiyom). Bunlar ilk yaş içinde hızlı büyüme gösterebilir ve göz kapağında düşüklüğe sebep olup göz tembelliğine neden olabilir ancak genel seyri ileri yaşlarda kendi kendine gerileme yönündedir.”

Göz Muayenesi Damlalar ile Yapılmalı

Göz muayenesinin nasıl yapılması noktasında da önemli bilgiler paylaşan Emrah Altıparmak, “Yine bu yaş grubu bebeklerde göz numarası muayenesi özellikle gözün iç kaslarını geçici olarak durduran damlalarla (ki bunlar aynı zamanda göz bebeğini büyüten damlalardır) yapılmalıdır. Bebeklerde göz numarası sıfır olmayıp çoğunlukla hipermetrop ve astigmat bileşenlerden oluşur; bu numaraların varlığı gözün ve beynin sağlıklı gelişimi için koordine edilmiştir. Önemli olan normal aralık kabul edilen rakamların üstünde göz numarası olup olmaması veya mevcut numaraların çocuğun çevresindeki dünyayı

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.