Erkek Bebek İsimleri

Ebeveynler, hamilelik sürecinde bebeğin cinsiyetini öğrendikten hemen sonra isim arayışına başlar. Araştırmalara göre anne ve babalar erkek bebek isimleri araştırırken genellikle şanslı, güzel yüzlü, güçlü, mert ve cesur manalar taşıyan isimleri tercih eder. 

Bebek İsim Önerileri

Anne ve babalar, bebek isimlerine karar verirken bebeğin karakter analizini göz önünde tutmaları çok faydalı olur. Çünkü bebeklere verilen isimler onların davranış, karakter ve mizacına tesir eder. Mümkün olduğunca erkek bebek isimleri barışçıl, cana yakın, yiğit ve cömert gibi pozitif anlamlar içerir ise daha sağlıklı bir karar verme süreci olur.

erkek bebek isimleri

A’dan Z’ye Alfabetik Bebek İsimleri ve Anlamları

Acar : Becerikli, Atılgan

Alkın : Sevdalı ,Aşık

Alpar: Kahraman, Yiğit kimse

Anıl: Sakin, Ağır, Amaç

Aral: Asya`da Bir göl, Sıra dağlar

Aran: Ova, Kuytu,, Sıcak yer

Arin: Temiz arı, Saf, Katışıksız, Tertemiz Olan

Aşkın: Çok, Fazla, Üstün, Üzüm, bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar

Aybars: Ay gibi güzel, Pars gibi yırtıcı

Azrak: Değerli

Baha : Kıymet, Değer

Barlas : Kahraman

Batuhan : Yiğit hükümdar.

Baybars : Eski Türklerin beslediği kaplan

Bediz: Açık, Belli, Görünen

Beha: Ender, Zor bulunan

Behzat: Doğuştan asil

Beker: Güçlü, Kuvvetli

Bera: Fazilet, Meziyet sahibi

Birant: Yemin

Bircan: Yekvücut

Birkan: Aynı kandan

Birol: Bir Tane Olan

Bişr: Güler Yüzlü

Canalp: Can yiğit.

Canbek: Özü pek, güçlü kişilikli kimse.

Canber: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam.

Canberk: Sağlam, canlı, metin.

Caner: Yürekten sevilecek kimse

Cantekin: Biricik can, Can şehzade

Cem : Bir şeyin toplamı, tamamı

Ceyhun: Orta Asya`da bir ırmak

Cezmi: Azimli, Kararlı

Cihangir: Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren

Cihanşah: Dünyanın padişahı

Civan: Delikanlı

Çağan: Mutlu gün, Bayram

Çağdan: Çağın içinden

Çağakan: Çağ yani zaman gibi akan

Çağatay: Cengiz Han’ın oğlu

Çağlar: Çağıl akar

Çınar: Boyu otuz metreyi bulan uzun yıllar yaşayan geniş yapraklı ağaç

Deha : Dahi, Zekaca çok üstün olan

Derin: Çok gelişmiş, Çok ilerlemiş

Derman: Güç

Destan: Efsane

Dilhan : İçten, Gönülden söyleyen.

Dilaver : Yiğit, Yürekli

Dilmen : Güzel konuşan

Dinç : Güçlü, Sağlıklı

Ediz: Değerli, Ulu, Yüce, Yüksek

Efe: Yiğit, Ağabey

Erberk: Sağlam, Yiğit

Erdinç: Dinç yiğit

Erinç: Mutluluk içinde yaşama, Dirlik

Ertekin: Yiğit ve tek

Falih: Başarı kazanan

Faris: Ferasetli, Anlayışlı

Faruk: Haklı ve haksızı ayırabilen

Ferit : Avcı kuş

Ferkan : Güçlü, Saygın soydan gelen

Feza : Gökyüzü, Uzay

Fırat : Tatlı su – Türkiye’nin en uzun akarsuyu

Gediz: Su birikintisi

Gençer: Delikanlı, Genç yiğit

Güralp : Güçlü yiğit

Güray : Bereketli, Bolluk içinde olan, Ay

Hakan: Eskiden Türk imparatorlarına verilen unvan.

Hazar : Barış

Hüray : Ay gibi özgür

Hürkan : Özgür soydan gelen

Hüsrev : Büyük Padişah, Hükümdar

Ilgar: Akın

Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi`nin en yüksek dağlar topluluğu

Irmak: Akar su

Işın: Işık Çizgisi

Işıner: Işın saçan yiğit

Işıtan: Aydınlatan, Işık veren

İlbay: Bir ilin veya obanın yöneticisi

İlbey : Egemen olan

İlcan : Ülkede en sevilen

İldeniz: Ülkenin, yurdun denizi

İlker :İlk erkek çocuk

İmre: Dost, Arkadaş, Ağabey

Janbek: Kuvvetli lider.

Jarin: Yakınmak, Haykırmak.

Jerfi : Derinlik

Jiyan : Kızgın, Hışımlı

Kaan: Hanların hanı, Şahinşah

Kalender: Dünyadan el etek çeken derviş

Kamran: İsteğine kavuşmuş, Bahtiyar

Kaner: Kanlı yiğit

Kıvanç: Sevinç, Öğünç

Koçer: Yiğitler yiğidi

Koray: Kor gibi kızarmış ay

Laçin : Bir cins şahin,  Sarp, Yalçın

Lami : Sert, Çatık kaşlı, aslan

Latif : Yumuşak, Hoş, Nazik

Lebib : Akıllı, Zeki

Lemi : Parlak, Parıldayan

Levent : Eski deniz erlerine verilen ad

Mahir : Usta, Elinden her iş gelen

Mazhar: Nail olan, Şereflenen

Meriç: Bulgaristan`Dan çıkıp Ege Denizi`ne dökülen ırmak

Mert: Sözünün eri, Bahadır

Mirkelam: Hoş Sohbet

Mirza: Beyzade

Nefi: Kazançlı

Nejat: Soy

Nihat: Karakter

Noyan: Ordular komutanı, Başkomutan, Soylu kişi

Nuaym: Hayat Güzelliği, Refah

Nüzhet: Neşe

Oğan : Güçlü, Kuvvetli

Oğuz: Doğru, Sağlam

Okan: Anlayışlı

Oktay: Hiddetli

Olcay: Talih

Ozan : Halk Şairi

Ökten : Akıllı, Bilgili

Ömer : Dirlik, Canlılık, Yaşam Gücü

Ömür : Yaşayış, Hayat

Önal : Daima önde olmak

Önay : Ayın ilk günlerindeki durumu, Hilal

Önder : Lider, Yönetici, Şef

Önel : Bir şeyin tamamlanması için verilen süre, Vade

Pamir : Her şeye gücü yetecek kadar güçlü

Pars : Yırtıcı bir hayvan

Peker : Güçlü erkek

Pekiner: Pek yiğit

Pekşen: Çok şen

Polathan: Çelik gibi sert han

Pusat: Zırh Ve Korunma Araçlarının Genel Adı

Rasim: Resmeden

Rasin: Beyaz ay, Dolunay

Recai : Umma, Dileme

Refik: Arkadaş, Yoldaş

Renan: Kızıl kan

Rifat: Yücelik

Ruşen: Sabah güneş doğarkenki zaman

Rüçhan: Bir Türk boyu

Sadık : İçten bağlı, Gerçek dost

Safa: Saf, Gönlü Şen.

Sanberk : Gücüyle Tanınmış

Sancar : Kısa kama – Saplar

Saner : Ünlü, Tanınmış

Sargın : Candan, İçten

Sarp : Dik geçilmesi ve çıkılması güç olan

Sarper : Sert, Güçlü

Şafak : Güneş doğmadan az önce, Ufuktaki aydınlık

Şahin: Küçük kuşlarla beslenen, Eğitilerek kuş avında kullanılan, Yırtıcı bir kuş

Şahinalp: Şahin gibi yiğit

Şahsüvar: Usta at binici

Şarani: Saçı gür

Şener: Neşeli yiğit

Şenol: Her zaman neşeli olan

Şensoy: Soyu şen kimse

Şevki : Şevk, Keyif, İstekle ilgili

Şinasi : Tanıyış, Tanımakla İlgili

Tamay: Dolunay

Tamer: Bütünüyle yiğit

Tamerk: Özerk

Tan: Güneşin doğmasından önceki zaman, Şafak

Tanalp: Şafak gibi aydınlık, Yiğit

Teoman: Oğuz Han’ın babası

Tınaz: Ot ya da saman yığını

Timuçin: Büyük Moğol İmaparatorluğu`nun kurucusu

Timur: Demir

Toygar: Çayırkuşu

Tuna: Kara ormanlardan doğup Karadeniz`e dökülen, Avrupa`nın en uzun ikinci ırmağı

Türkmen: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse

Uğur: İyilik kaynağı olan

Uğuralp: Uğurlu yiğit

Ulaş: Eriş

Umay: Üzerinde uçtuğu kişiye zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan masal kuşu

Umut: Ümit

Ural: Asya`da bir sıradağ

Uzel: Usta El

Uzer: Becerikli yiğit

Ülgener: Yüce

Ülkü: Kişiyi umut içinde yaşatan amaç

Ünal: Ünlen

Ünalan: Ünlenmiş kişi

Üner: Ünlü yiğit

Ünver:: Her yana adını duyuran

Ürkmez: Korkmaz

Üstüner: Güçlü yiğit

Vahit: Tek, bir.

Vakkas: Okçu, savaşçı

Varol : Var olmakla ilgili, yüceltme ünlemi

Velit : Yeni doğmuş çocuk

Veysel : Kurt

Volkan : Yanardağ

Vural : Vurup almakla ilgili

Yakut : Parlak kırmızı, Değerli taş

Yalaz : Alev, Bayrak

Yalçın : Sarp ve Dik

Yalın : Sade, Çıplak, Katışıksız

Yamaç : Dağın ya da tepenin bir yanı, Karşı, Yan, Yakın

Yengi: Üstün gelme

Yetkin: Yetişkin

Yücel : Yücelmiş olan

Yüksel : Manevi anlamda yükselmek, Yücelmek

Zâfir: Zafer kazanan

Zekai: Çabuk anlayışlı

Zerak: Mavi, Gök renkli

Zerka: Gök gözlü

Zerver: Altın yaldızlı olan

Zeycan : Candan, Cana yakın

Zirve : Doruk, Tepe noktası

Ziver: Süs

Zübeyr: Akıllı

Enteresan Bebek İsimleri

Adal: Ün kazanan

Afşin: Zırh

Barlas: Savaşçı, kahraman

Behram: Merih Yıldızı

Çavlan: Bir akarsuyun yüksekten akması

Çıray: İnsan yüzü

Efkan: Çığlık

Elgin: Gurbette olan

Elhan: Ezgi, tını, name

Kayra: İyilik, ihsan

İlbilge: Ülkenin bilgesi

Olcay: Baht, Talih

Omay: Seçkin

Oytun : Beğenilen güzel yer, Kutsal

Özgen: Rahat, Sakin kimse

Ruşen: Aydın, Parlak

Şadan: Keyifli

Şarık: Parlayan

Vecdi: Coşkunlukla ilgili

Volga: Avrupa’nın uzun nehri.

Zeren: Uyanık

Bebekler ile ilgili diğer Beybida yazılarını okumak için buraya tıklayın.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.